Webdesign:
Jef Snauwaert

Bouw van een website voor de Belgische kunstenaar Jef Snauwaert.

Deze site wordt gebruikt om informatie te verstrekken aangaande de kunstenaar en zijn oeuvre.
Deze site is dynamisch opgebouwd maar wordt toch min of meer statisch weergegeven.Over de klant
Jef Snauwaert schildert, tekent en creëert sculpturen, hoofdzakelijk bronzen. De drie disciplines vormen een geheel omdat zij uit een zelfde emotie, betrachting of ervaring ontstaan. Zijn picturaliteit is groot en groeit naarmate men het doek aftast en binnentreedt in wat op het eerste gezicht als een achtergrond zou kunnen worden aanzien en zich bij nader toezien als een veld van uiterste sensibiliteit en krachtig schilderen ontvouwt. Zijn tekeningen zijn op ontroerende wijze welsprekend. Het zijn vlekken van een aanwezigheid die tevens in hoge mate schilderkunstig is. Zijn sculpturen zijn de ruimtelijke versie van zijn beeldende emotie en een toonbeeld van hoe met luttele middelen en ervaring, een gedachte, een sfeer, een betrachting tastbaar wordt verwoord. De intensiteit waarmee hij uitbeeldt heeft in ruime mate te maken met zijn uitermate streng selecteren, zijn nauwgezet hanteren van iedere discipline en het uitmuntende metier dat hem in staat stelt om zijn inspiratie uit te bouwen. In zijn doeken van vandaag kan men de ascese terugvinden, wat passie niet uitsluit, die een aantal jaren geleden al zijn tekeningen kenmerkte. Hoewel de verhevenheid van de beeldtaal in dit oeuvre een subtiel en hoogverheven streven is, toch blijft de inspiratie fundamenteel inherent aan het personage, aan de denker en vertolker die Jef Snauwaert is.

© Hugo Brutin

Bezoek deze site op www.jefsnauwaert.be